Heiteallikas HEIT0005825

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent B-6 (rektifikatsioon ja hapendamine) 760/6 0.30 32.00 25.20 25.00 040527 6590238,684448
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.001 g/s 0.038 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
71-43-2 Benseen 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.039 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.039 t Tavaheide 10.08.2022 - ..