Heiteallikas HEIT0005830

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Küünal (vaakumseade) T324/1,2 763/1 0.05 33.00 1.75 40.00 040527 6590270,684462
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 10.08.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.002 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.016 g/s 0.507 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
71-43-2 Benseen 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.003 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 t Tavaheide 10.08.2022 - ..