Heiteallikas HEIT0005831

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Küünal 764 0.45 45.00 15.90 30.00 040527 6590246,684433
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.003 g/s 0.106 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 3 708.78 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 18.465 g/s 582.318 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
71-43-2 Benseen 0.013 g/s 0.425 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.016 g/s 0.536 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.005 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.016 g/s 0.536 t Tavaheide 10.08.2022 - ..