Heiteallikas HEIT0005841

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Hüdrolukk (Mahuti E-133/4) 813 0.10 33.00 0.02 25.00 040527 6590266,684471
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.002 g/s 0.058 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.058 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.058 t Tavaheide 10.08.2022 - ..