Heiteallikas HEIT0005846

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Küünal (jahuti T-103) 815 0.10 24.00 1.42 27.00 040527 6590277,684486
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 10.08.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.001 g/s 0.047 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
71-43-2 Benseen 0.008 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.056 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.056 t Tavaheide 10.08.2022 - ..