Heiteallikas HEIT0005848

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Küünal (separaator C-403) 819 0.05 26.00 2.83 63.00 040527 6590284,684476
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 10.08.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.002 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
71-43-2 Benseen 0.003 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.005 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 t Tavaheide 10.08.2022 - ..