Heiteallikas HEIT0005850

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventsüsteem B-5 (laadimisjaoskond) 806 0.35 6.00 7.00 25.00 040527 6590130,684301
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.046 g/s 1.46 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.027 g/s 0.848 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.048 g/s 3.456 t Tavaheide 10.08.2022 - ..