Heiteallikas HEIT0005866

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Tunnelahju koondallikas 023K 1.09 18.00 10.40 100.00 030205 6590875,712309
Kuva kaardil
 T 
Tunnelahju koondallikas 023K 1.09 18.00 10.40 100.00 030205 6590876,712309
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.181 g/s 2.98 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 2 184.202 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.134 g/s 2.24 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 g/s 0.149 t Tavaheide 01.03.2022 - ..