Heiteallikas HEIT0005866

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Tunnelahju koondallikas 023K 1.09 18.00 10.40 100.00 030205 6590875,712309
Kuva kaardil
 T 
Tunnelahju koondallikas 023K 1.09 18.00 10.40 100.00 030205 6590875,712309
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.095 g/s 1.587 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 2 092.802 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.067 g/s 1.12 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.019 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
BC 0.001 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 g/s 0.075 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.017 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.017 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.017 t Tavaheide 25.01.2024 - ..