Heiteallikas HEIT0005867

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator 530-MB-40/1 ja 530-MB-40/2 011 0.20 36.00 11.30 20.00 040309z 6590984,712202
Kuva kaardil
 T 
Ventilaator 530-MB-40 011 0.20 36.00 11.30 20.00 040309z 6590989,712198
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7647-01-0 Vesinikkloriid 0.021 g/s 0.554 t Tavaheide 01.03.2022 - ..