Heiteallikas HEIT0005870

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator 45-B-4/3 029 0.40 18.50 3.76 20.00 040309z 6590955,712350
Kuva kaardil
 T 
Ventilaator 45-B-4/3 029 0.40 18.50 3.76 20.00 040309z 6590955,712350
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-41-7 Ammoniaak 0.50 g/s 10.263 t Tavaheide 25.01.2024 - ..
7782-41-4 Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks 0.002 g/s 0.011 t Tavaheide 25.01.2024 - ..