Heiteallikas HEIT0005872

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator 45-B-7 031 0.50 40.00 3.63 20.00 040309z 6590928,712374
Kuva kaardil
 T 
Ventilaator 45-B-7 031 0.50 40.00 3.63 20.00 040309z 6590928,712374
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-41-7 Ammoniaak 1.40 g/s 31.058 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7782-41-4 Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks 0.079 g/s 2.501 t Tavaheide 01.03.2022 - ..