Heiteallikas HEIT0005873

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator 49-B-7 040 0.80 31.00 15.30 20.00 040309z 6590905,712413
Kuva kaardil
 T 
Ventilaator 49-B-7 040 0.80 31.00 15.30 20.00 040309z 6590905,712413
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7782-41-4 Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks 0.011 g/s 0.205 t Tavaheide 01.03.2022 - ..