Heiteallikas HEIT0005875

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaatorid B-55/1, B-55/2, B-55/3, B-55/4 053/1 1.00 22.00 1.35 20.00 040309z 6591003,712472
Kuva kaardil
 T 
Ventilaatorid B-55/1, B-55/2, B-55/3, B-55/4 053/1 1.00 22.00 1.35 20.00 040309z 6591003,712472
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7782-41-4 Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks 0.001 g/s 0.025 t Tavaheide 25.01.2024 - ..