Heiteallikas HEIT0005876

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaatorid B-17/1, B-57 053/2 1.00 10.00 5.02 20.00 040309z 6591004,712475
Kuva kaardil
 T 
Ventilaatorid B-17/1, B-57 053/2 1.00 10.00 5.02 20.00 040309z 6591004,712475
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7782-41-4 Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks 0.002 g/s 0.066 t Tavaheide 01.03.2022 - ..