Heiteallikas HEIT0005877

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator B-50 053/3 0.10 16.50 1.27 20.00 040309z 6591007,712466
Kuva kaardil
 T 
Ventilaator B-50 053/3 0.10 16.50 1.27 20.00 040309z 6591007,712466
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7782-41-4 Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks 0.004 g/s 0.126 t Tavaheide 25.01.2024 - ..