Heiteallikas HEIT0005878

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator B-59/1,2 053/4 0.35 19.00 4.37 20.00 040309z 6591022,712422
Kuva kaardil
 T 
Ventilaator B-59/1,2 053/4 0.35 19.00 4.37 20.00 040309z 6591022,712422
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7782-41-4 Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks 0.036 g/s 1.135 t Tavaheide 25.01.2024 - ..