Heiteallikas HEIT0005879

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator B-59/3 053/5 0.33 10.75 5.06 20.00 040309z 6591017,712427
Kuva kaardil
 T 
Ventilaator B-59/3 053/5 0.33 10.75 5.06 20.00 040309z 6591017,712427
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7782-41-4 Fluor ja gaasilised fluoriidid, ümberarvutatuna fluoriks 0.016 g/s 0.505 t Tavaheide 01.03.2022 - ..