Heiteallikas HEIT0005897

VNK AS (10718773)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autotsisternide laadimine (PTU õli) 001-4 0.40 4.00 0.06 20.00 040101 6586952,682915
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 g/s 0.008 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.003 g/s 0.005 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.006 g/s 0.012 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.003 g/s 0.005 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.013 g/s 0.025 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.063 g/s 0.122 t Tavaheide 24.01.2024 - ..