Heiteallikas HEIT0005898

VNK AS (10718773)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Plazkat heitetoru 010 0.40 4.20 8.85 20.00 040101 6587020,682754
Kuva kaardil
 T 
Plazkat heitetoru 010 0.40 4.20 8.85 20.00 040101 6587020,682754
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.022 g/s 0.21 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.009 g/s 0.086 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.086 g/s 0.387 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 42.814 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
1330-20-7 0.688 g/s 2.74 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.408 g/s 1.39 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.0007 g/s 0.0016 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 1.204 g/s 4.727 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 3.221 g/s 12.974 t Tavaheide 23.03.2023 - ..