Heiteallikas HEIT0005905

VNK AS (10718773)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventsüsteem B-1/1 (pumpla nr 3) 035 0.28 5.40 19.38 20.00 040101 6586944,682889
Kuva kaardil
 T 
Ventsüsteem B-1/1 (pumpla nr 3) 035 0.28 5.40 19.38 20.00 040101 6586944,682889
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.0002 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.0003 g/s 0.002 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
1330-20-7 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
71-43-2 Benseen 0.0003 g/s 0.002 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0007 g/s 0.0052 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 g/s 0.032 t Tavaheide 24.01.2024 - ..