Heiteallikas HEIT0005906

VNK AS (10718773)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventsüsteem B-3 (labor) 036 0.60 12.80 10.10 20.00 040101 6587172,682877
Kuva kaardil
 T 
Ventsüsteem B-3 (labor) 036 0.60 12.80 10.10 20.00 040101 6587172,682877
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.013 g/s 0.41 t Tavaheide 23.03.2023 - ..