Heiteallikas HEIT0006045

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
095, Flotatsioonipumpla ventilatsioon, Heitveetsehh 095 1.39 6.50 1.89 12.00 091001 6588237,683738
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.012 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.015 t Tavaheide 15.03.2023 - ..