Heiteallikas HEIT0006046

VNK AS (10718773)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator B-401/B-402 (pumpla nr 4) 094 0.30 25.00 6.50 12.00 091001 6586964,682957
Kuva kaardil
 T 
Ventilaator B-401/B-402 (pumpla nr 4) 094 0.30 25.00 6.50 12.00 091001 6586964,682957
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.0002 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.0003 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
1330-20-7 0.0001 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.0003 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0009 t Tavaheide 23.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0001 g/s 0.004 t Tavaheide 23.03.2023 - ..