Heiteallikas HEIT0006047

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
001, 7 ventilatsioonišahti (koondallikas), GGJ-3 001 2.76 20.00 0.90 26.00 040101 6588185,684175
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.003 g/s 0.086 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.003 g/s 0.086 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.004 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.003 g/s 0.086 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.011 g/s 0.343 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.003 g/s 0.086 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.003 g/s 0.086 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.012 g/s 0.344 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.023 g/s 0.689 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.007 g/s 0.207 t Tavaheide 15.03.2023 - ..