Heiteallikas HEIT0006049

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
004, Mahuti E-1 küünal (õliärastatud vesi), GGJ-3 004 0.05 1.30 5.10 20.00 040104 6588162,684183
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 26.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 26.07.2022 - ..