Heiteallikas HEIT0006056

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
043, Ventilaator B-1, RKEÕS 043 0.30 7.00 12.27 25.00 040101 6587913,683678
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.004 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 g/s 0.947 t Tavaheide 15.03.2023 - ..