Heiteallikas HEIT0006057

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
042, Ventilaator V-1a, RKEÕS 042 1.13 12.00 9.50 20.00 040101 6587933,683718
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.002 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.001 g/s 0.022 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.002 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.014 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.04 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 g/s 0.314 t Tavaheide 15.03.2023 - ..