Heiteallikas HEIT0006058

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
010, 8 ventilatsioonišahti (koondallikas), GGJ-4 010 4.47 20.00 0.64 19.00 040101 6587956,683882
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.006 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.008 g/s 0.243 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.006 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.031 g/s 0.134 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.022 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.056 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 g/s 0.164 t Tavaheide 15.03.2023 - ..