Heiteallikas HEIT0006060

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
013, Seinaventilaator B-1, GGJ-4 013 1.00 4.00 13.30 20.00 040101 6587968,683793
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.01 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.01 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 g/s 0.009 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.01 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.01 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.04 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.05 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.006 g/s 0.105 t Tavaheide 15.03.2023 - ..