Heiteallikas HEIT0006064

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
120, Söefiltri EB-601 heitetoru, ühtne hingamissüsteem (kokku 8 mahutit), Heitveetsehh 120 0.12 8.00 0.08 12.00 091001 6588162,683662
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen Tavaheide 15.03.2023 - ..
74-93-1 Metaantiool (metüülmerkaptaan) Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 15.03.2023 - ..