Heiteallikas HEIT0006066

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
024, GGJ-5 küünal, äkkheide 024 0.60 15.00 9.01 40.00 040101 6587942,684073
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
124-38-9 Süsinikdioksiid 324 000 mg/Nm³ 2.592 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 154.651 g/s 69 600 mg/Nm³ 0.557 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 11.043 g/s 4 970 mg/Nm³ 0.04 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 170.65 g/s 76 800 mg/Nm³ 0.614 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..