Heiteallikas HEIT0006072

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
055, Destillatsiooniseadme toruahju P-3 korsten, Õlidestillatsioon 055 1.40 60.00 10.60 250.00 010407 6587837,683633
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.04 g/s 23.497 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 32 445.914 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.336 g/s 3.06 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.031 mg/s 0.98 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.006 mg/s 0.196 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.031 mg/s 0.98 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.012 mg/s 0.392 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.059 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.062 mg/s 1.961 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.062 mg/s 1.961 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.031 mg/s 0.98 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.435 mg/s 13.726 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 26.272 g/s 695.251 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.005 g/s 0.073 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.045 g/s 2.077 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.009 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.009 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.009 t Tavaheide 15.03.2023 - ..