Heiteallikas HEIT0006075

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
032, Ventilaator B-2, 1000 t gg 032 0.80 3.00 8.60 25.00 010407 6588002,684151
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.002 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.002 g/s 0.021 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.02 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.025 t Tavaheide 15.03.2023 - ..