Heiteallikas HEIT0006078

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
023, Mahuti E-4 (õliärastatud vesi), GGJ-5 023 0.05 4.00 5.10 20.00 040101 6588009,684129
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.048 t Tavaheide 15.03.2023 - ..