Heiteallikas HEIT0006080

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
021, 11 ventilatsioonišahti (koondallikas), GGJ-5 021 7.94 45.00 3.20 25.00 040101 6587969,684123
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.009 g/s 0.208 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.009 g/s 0.208 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.01 g/s 0.105 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.009 g/s 0.208 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.154 g/s 4.852 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.009 g/s 0.208 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.041 g/s 0.438 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.036 g/s 0.832 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.081 g/s 1.488 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.36 g/s 4.175 t Tavaheide 15.03.2023 - ..