Heiteallikas HEIT0006082

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
012, Seinaventilaatorid A/1...A/5 (koondallikas), GGJ-4 012 2.24 2.00 8.85 20.00 040101 6588006,683902
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.002 g/s 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.035 g/s 0.047 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.007 g/s 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.004 g/s 0.008 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.021 g/s 0.017 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.177 g/s 0.092 t Tavaheide 15.03.2023 - ..