Heiteallikas HEIT0006088

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
033, Ventilaator B-5, 1000 t gg 033 1.00 3.00 12.50 26.00 010407 6588014,684149
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.007 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.007 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 g/s 0.011 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.007 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.007 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.005 g/s 0.05 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.028 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.035 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.036 g/s 0.539 t Tavaheide 15.03.2023 - ..