Heiteallikas HEIT0006090

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
046, Ventilaator B-046a, RKEÕS 046 0.71 10.50 13.10 20.00 040101 6587981,683733
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.002 g/s 0.75 mg/Nm³ 0.01 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.01 g/s 44.32 mg/Nm³ 0.063 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 0.003 g/s 0.95 mg/Nm³ 0.013 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-43-2 Benseen 0.044 g/s 3.52 mg/Nm³ 0.212 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.123 g/s 44.32 mg/Nm³ 0.802 t Tavaheide 01.01.2019 - ..