Heiteallikas HEIT0006094

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
066, Korsten D/2, Elektroodkoksi seade 066 1.80 45.00 13.50 180.00 010406 6587516,683431
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.869 g/s 14.598 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 13 673.071 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.499 g/s 6.141 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.102 mg/s 3.226 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.02 mg/s 0.645 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.102 mg/s 3.226 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.041 mg/s 1.29 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.194 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.205 mg/s 6.451 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.205 mg/s 6.451 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.102 mg/s 3.226 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 1.432 mg/s 45.159 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 9.067 g/s 241.962 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.029 g/s 0.133 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.039 g/s 1.218 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.007 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.007 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.007 t Tavaheide 15.03.2023 - ..