Heiteallikas HEIT0006095

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
065, Korsten D/1, Elektroodkoksi seade 065 1.80 45.00 26.70 180.00 010406 6587548,683366
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.742 g/s 29.239 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 27 387.202 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.998 g/s 12.299 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.205 mg/s 6.461 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.041 mg/s 1.292 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.205 mg/s 6.461 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.082 mg/s 2.584 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.388 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.41 mg/s 12.922 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.41 mg/s 12.922 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.205 mg/s 6.461 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 2.868 mg/s 90.455 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 18.16 g/s 484.651 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.059 g/s 0.265 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.077 g/s 2.44 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.013 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.013 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.013 t Tavaheide 15.03.2023 - ..