Heiteallikas HEIT0006096

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
064, Bituumeni tahkestamise väljak, Elektroodkoksi seade 064 60.00 040104 6587442,683467;6587465,683504
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.417 g/s 0.06 t Tavaheide 15.03.2023 - ..