Heiteallikas HEIT0006129

KKL/300272 NPM Silmet OÜ
NPM Silmet OÜ (10294959)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Väljatõmme 49-331 080 0.05 29.00 5.10 20.00 040309z 6590900,712406
Kuva kaardil
 T 
Väljatõmme 49-331 080 0.05 29.00 5.10 20.00 040309z 6590903,712408
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-41-7 Ammoniaak 0.20 g/s 4.30 t Tavaheide 01.03.2022 - ..