Heiteallikas HEIT0006154

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventsüsteem nr 1 (Reaktorite ruum 1. tootmisliin) 051 0.80 23.00 8.00 25.00 040527 6590251,684484
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.168 t Tavaheide 10.08.2022 - ..