Heiteallikas HEIT0006156

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Põletusseadme heitetoru T-922/1 053 0.45 23.00 11.30 450.00 030106 6590264,684483
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.021 g/s 0.652 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.006 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 628.446 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.02 g/s 0.631 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
71-43-2 Benseen 0.001 g/s 0.026 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.026 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.039 g/s 1.227 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.002 mg Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..