Heiteallikas HEIT0006167

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Heitetoru (järelpõleti DFTO) 062 0.15 27.00 25.30 180.00 030106 6590249,684522
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.016 g/s 0.479 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 588.928 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.015 g/s 0.468 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 g/s 0.247 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.002 mg Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 t Tavaheide 10.08.2022 - ..