Heiteallikas HEIT0006173

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
ICI Caldaie OPX 5000 REC (termoõli soojendaja) 056 0.80 19.50 8.30 200.00 030106 6590230,684515
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.242 g/s 7.63 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 10 001.019 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.17 g/s 5.348 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.001 mg/s 0.018 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.001 mg/s 0.021 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.003 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.003 g/s 0.091 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.002 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 g/s 0.357 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.089 mg Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.08 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.08 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.08 t Tavaheide 10.08.2022 - ..