Heiteallikas HEIT0006258

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
048, Tahkejäägi pürolüüsiseadme korsten (pürolüüsigaas ja küttegaas), RKEÕS 048 0.50 34.00 10.16 210.00 010407 6587963,683719
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.292 g/s 2.718 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.048 g/s 293 mg/Nm³ 0.042 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 4 245.544 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 30.77 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 2.72 g/s 22.607 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.447 g/s 2 723 mg/Nm³ 0.386 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 3.672 g/s 48.627 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.615 g/s 3 751 mg/Nm³ 0.532 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
75-18-3 Dimetüülsulfiid 0.006 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
75-18-3 Dimetüülsulfiid 0.30 mg/Nm³ Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 1.20 mg/Nm³ Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.01 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.06 mg/Nm³ Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..