Heiteallikas HEIT0006260

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
048, Tahkejäägi pürolüüsiseadme korsten,äkkheide (pürolüüsigaas ja küttegaas), RKEÕS 048 0.50 34.00 0.10 210.00 040101 6587962,683719
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.023 g/s 184 mg/Nm³ 0.02 t Tavaheide 26.07.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 26.419 mg/Nm³ Tavaheide 26.07.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.016 g/s 129 mg/Nm³ 0.014 t Tavaheide 26.07.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 2.20 mg/Nm³ Tavaheide 26.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 8.60 mg/Nm³ 0.001 t Tavaheide 26.07.2022 - ..