Heiteallikas HEIT0006263

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
100, Ventilaator B-603, Heitveetsehh 100 0.40 6.30 5.57 12.00 091001 6588228,683763
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.004 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..